(Atminimui. Ne viskas dar apgalvota)

1) 40 metų
2) Gražuolės pašalinimas
3) Penki kampai
4) Krokodilų sapnas
5) Penktasis matavimas
6) Vandenį plaka
7) Oranžinis išėjimas
8) Išminties langelis
9) Deimantiniai siūlai
10) Sulaužytos arklio kojos
11) Šimtas metų
12) Balta staltiesė
13) Trys nelaimės
14) Švariausias deimantas
15) Broniruota kamizelka
16) Ramus darbas
17) Deimantinės sagutės
18) Trys susitikimai
19) Nerūpestingųjų karalius
20) Septyniosdešimtspirmoji naktis
21) Sunku mums Afrikoje
22) Auksinis kraštas
23) Baltoji blusa
24) Trumputė bekraštybė
25) Aprūpintas senelis
26) Marmuro idiotybė
27) Galutina pergalė
28) Švedų karalius sutrukdė.
29) Greit bus gilzių
30) Dviejų krėslų likimas
31) Nuskriausta avytė
32) Iššauti pistoletai
33) Sujaudintas jūsų prakilnybe
34) Amžinybės jubiliejus
35) Protestas prieš stačius kampus šiam gyvenime
36) Miesto debesys
37) Falšivi susitikimai
38) Sutriuškintas auksas
39) Mažytė saulė
40) Jis buvo protingas
41) Palikit mums lubas
42) Kaip gėlės kalba
43) Du milijonai galimumų
44) Gvazdikėlis atlago kilpelėje
45) Varna žiede
46) Kartonų princų partija
47) Baltosios žvaigždės svajonė
48) Geležinio kiaušo stiprumas
49) Paimtos barikados
50) Atkeršijimo raktas
51) Penki seni berniukai
52) Pakelti uždangą!
53) Nuplėšti epoletai
54) Rato taisymas
55) Smūgis į taikinį!
56) Iššauta patranka
57) Tamsus karosai
58) Bukus koridorius
59) Tvirti ramsčiai
60) Papuoštos našlės
61) Paslėpta mazgotė
62) Pramušta kokarda
63) Mes užmiršom priežastis
64) Pirštinaičių knopkės
65) Senas arklių paštas
66) Princesos skambutis
67) Advokato sigara
68) Švelnus vaikutis
69) Skambinimo pradžia
70) Jo Didenybės išvažiavimas
71) Penki batukai
72) Išblyškęs šoferis
73) Dvi šventės
74) Mes užmiršom
75) 2×2=4?
76) Paskutinės būrės
77) Jaunatvės svajonė
78) Meskit greičius
79) Nereliativumo teorija
80) Pakelti štorai
81) Užmiršti vulkanai
82) Baltoji skaistybė
83) Apversta peleninė ir šio pasekmės
84) Persuktas kranas
85) Didžiūno batai
86) Viena kilpa
87) Silpnas parakas
88) Monumentas
89) Geležinių pasagų kibirkštys
90) Gyvenimas teatro šviesoje
91) Antros viduržemio jūros
92) Skandinavija tinke
93) Prakeiktos durys
94) Jos neleido
95) Nendrinė lazdelė
96) Penkiolika kraštutinumų
97) Buvo sena saulė
98) Jūra ir temperatūra
99) Karaliaus deimantas

       Šis rankraštis rastas vieno džentlmeno, vieno daug pergyvenusio, daug mačiusio asmens padangtėje. Visai pripuolamai keli „K.V.“ dalyviai besišvaistydami po asmeninę jo „padangtę“ radome, kaip rašydavo seni romanistai, juodu viršeliu užrašų knygutę.
       Valia skaitytojui manyt, kad tai tik literatinė maniera užrekomenduot kūrinį. Bet suglausti kondensuoti autobiografinėje tvarkoje sekanti šio asmens užrašai, tikimės, kiekvienam daug ką pasakys. Kinų štukoriai iš mažo grūdelio akimirksnyje išaugina gėlę. Čia tokios pat štukos: iš vieno, dviejų žodžių umai vaizduotėje sprogsta visas vaizdas, kartais sudėtinga fabula drama, kartais suskamba tylus, švelnus akordas...

     Tie, kurie rado.

              _________________
             Kalba autentiška
             Keturi vėjai Nr. 2. – Kaunas, 1926 m. gruodis