Gyvyn,
          aktyvyn, aktyvyn!
Plieniniais sparnais
apskrieti,
aplėkti,
apsėt kaminais,
kol dūmais ims virsti visi kaminai,
kol plienas įkais!

Gyvyn,
          aktyvyn, aktyvyn!
Lai mūsų pilkam,
paprastam
žeminyne
pakyla priekalai, plaktukai ir kūjai!

Mes dūšia prie dūšios
ir gryčia prie gryčios
nuūšim,
nužengsim
į priekį iš šičia!
Kam smilksta po nosim supuvę grabnyčios –
užpūsim!

Gyvyn,
          aktyvyn, aktyvyn!
Per judančią žemę mašinos
ir minios
            ir minios
                        ir minios...

Kas nesitrauks – tą sumynios.
Pralėks,
prasidauš
pro turbinas,
kaip smėlis,
kaip tirpstantis švinas.

Gyvyn,
          aktyvyn, aktyvyn!
Mes – trečiam fronte.
Kam nervinas nervai ir kraujas dar gyvas –
talkon tie!
Kovon tie
su bendru pasyvu!
Mes vežam gyvenimą
lokomotyvu.
Mes budinam
                judinam
                        judinam
                               judinam.
Gyvyn,
          aktyvyn, aktyvyn!

_________________
Kalba autentiška
Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis