Tai knyga, atsiradusi iš talento pertekliaus, iš kūrybingo pramogavimo nuotrupų. Dėlionė, liudijanti rašytojo įvairiapuses galimybes. Skaitydamas tokią lektūrą patenki į lengvos, lakios eilėdaros pinkles, tarsi kokias pagirias, kartu su įsikvėpusiu autoriumi pasijunti irgi tarsi pagiringas, apdujęs. Įdomu, ar čia tokia talento įtaiga, ar ir pakaušimo poveikis? Pagirių ir gertuvių tvaikelis visiškai suprantamas, pateisinamas. Juk bohema be šito neįsivaizduojama. O be bohemos neįsivaizduojama linksmesnė bendravimo nuotaika. Įkvėpimo versmės...

       (Aleksas Dabulskis)Dosnumas

 

            medžiuos varnoms miegot dar minučių penkiolika leista

                        A.Marčėnas

 

aš jums pamiegoti leidžiu

dar penkiolika minučių

ties saulėtekiu beveidžiu

be manų skambių eilučių

 

nes paskui giliai iš meilės

aš pradėsiu savo triūsą

mane traukia mano eilės

kaip degtinė traukia rusą

 

eilės eis tarsi iš cirko

daug senelių ir anūkų:

vakar man žmona nupirko

dar dėžutę tušinukų

 

baigsis tušas – aš rašysiu

pirštą širdyje padažęs

netgi reikalo mažyčio

eidams nesiliausiu rašęs

dar miegokit tik Litmenas

taip užmigti ir negavo

aš rašiau kas man lemenas

o jis vargšas publikavo
 

Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Svajokliai

 

            Ištuštėjusioj kavinėj

            Sėdi vienišas vaikinas

            Geria vyną iš stiklinės

            Ir svajoja 

                        T.A.Rudokas

 

ištuštėjusioj virtuvėj

stovi juodas prikaistuvis

ne totorius ne lietuvis

ir ne belgas

o šalia lyg dulsinėja

sėdi smirdanti virėja

juodą dantį rakinėja

suknią velkas

 

apsitampius apatinį

ji pačiumpa paskutinį

luptą neluptą kiaušinį

valgo virtą

verkdama nuo maisto prasto

ji nagu tą dantį krapšto

ir laisvalaikių pamąsto

ko ji smirda

 

ei virėja liaukis bliauti

eik prie čiaupo apsiplauti

tu suspėsi šiąnakt gauti

viską viską:

štai tuštėjančioj kavinėj

sėdi vienišas vaikinas

geria vyną iš stiklinės

vardas vycka


Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Dešros bliuzas

 

            Esu neapsaugotas nuo žodžių,-

            jie skverbiasi pro langų plyšius,

            iš TV, iš kaimynų, iš įstatymų, iš eilėraščių. 

                        M.Martinaitis

 

Aš nemėgstu dešros – niekada

dėl dešros man blakstiena

nėra suvirpėjus,

 

tačiau vis ją įtraukiu su cigaretėm,

su kvepalais, knygų dulkėm.

Kiekvienos pardavėjos krūtinė

dešra ir kvepia.

 

Baugu net ir eiti pro visas parduotuves,

nes dešra pažįsta mano eiseną,

aukštą siluetą su portfeliu,

net jei jos pirkti neketinu, ji bėga pavymui,

ridenasi Vokiečių gatve didelėm

riebokom rinkėm.

 

Esu jau pilnas dešros,

jos pilni mano stalčiai,

draugai bei dviračio padangos.

 

Kadais, menu, eidavau su dešra į klojimą,

ristis žemyn nuo šiaudų.

Bet ji nusirisdavo greičiau.

 

Ji nesupranta mano kalbos,

nepripažįsta paso bei kitų dokumentų.

Galiausiai imu ją už rankos,

veduosi namo, prapjaunu,

ir ilgai žvelgiu jai

į daugybę baltų akelių.
 

Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Stabilumo garantas

 

            Miega žemėj, nesudygo

            Apsnigti vardai.

            Dovanojai juodą knygą,

            Ir rašau juodai. 

                        J.Strielkūnas

 

Niaukias jau, kad tik nelytų.

Lyja jau metus.

Dovanojai šimtą litų.

Aš pirkau batus.

 

Batai spaudė. Verkė girios.

Buvo man baugu.

Aš esu neblogas vyras,

Duok dar pinigų.

 

Užsakei man visą spaudą,

Aš į ją rašiau.

Bet kur pinigus užspaudei

Pasakyt prašau.

 

Man nereik šilkų ar odžių,

Aukso man nereik.

Duok grynais ir mano žodžių

Niekad neiškreipk.

 

Viską man davei šioj žemėj,

Aš sakiau: nu, ką?

Koks aš vyras, jei kišenėj

Vien tiktai ranka.

 

Baltos naktys. Juodos eilės.

Karčios kaip alus.

Duok pluoštelį savo meilės –

Būsiu stabilus.


Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Svaigulys

 

            sakau: hašišas, opiumas, eteris,

            ei, svaigumą pasigavo laukai 

                        L.Katkus

 

Sakau kavinėje: chamai, šampano!

Degtinės. Užkąst kažką.

O man atsako bufeto panos,

kad viską surijo meška.

 

Sakau bibliotekoje: Rilkės, Šulcaitės!

O Rilkės, Šulcaitės nėra.

Po to iš lentynų iškrinta raidės

Ir rėkia ausin: ura!

 

Maldauju gatvėj: teatro! kino!

Be meno lietuviui blogai.

Prieina patrulis ir apkabina

ir aš jį bučiuoju ilgai.

 

Neliko man jau nei knygų nei vyno.

Gal užsisakyt mišias?

Sakau aš veidrodžiui: Katkaus! Lauryno!

O jis man Rudoką – šast.


Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Trumputė laimė

 

            pasaulis baigias

            todėl reikia išlikti

            marčėnu                       

                        B.Januševičius

 

Pasaulis baigės. Aš – Marčėnas.

Dabar tai šakės. Čia tai bus.

Buvau toks kūdas ir toks vienas.

Dabar barzdotas ir riebus.

 

Visus esu spaudoj apžvelgęs

ir kai pasaulio nebėra

kankina apžvelgimo alkis,

o šiaip jau nuotaika gera.

 

Visi, nuo latvio iki gudo,

žinos ne Beną. Man lemta

šlovė Marčėno. Tokio cūdo

nebuvo mačiusi gamta.

 

Bet čia senelė užusnūdo

Ir josios pasaka baigta.


Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.
Čiki briki

 

            Do be, do be, do... 

                        A.Šlepikas

 

bulka bulka bu

nekabu kabu

netikiu tikiu

tik tinkiu vinkiu

 

- Be do or not be do?

 

kuku maku ko

čiukčia su triko

bim bim baikim bai

nes bim bim labai

 

-To be or not to be?

 

toto toto

bebe bebe


Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007. 

Sodoma plius

 

            gnomikas baksteli

            lomiku domiką

                        lomiku domiką

            bobikas krimsteli

            gnomiko joriką

                        gnomiko joriką

 

                        B.Januševičius

 

janekas parneša

gustlikui staniką

            gustlikui staniką

janekas homikas

dūsauja šarikas

            dūsauja šarikas

 

janekas užriša

šarikui šaliką

            šarikui šaliką

janekas šizikas

purtosi gustlikas

            purtosi gustlikas

 

gustlikas janeką

janekas šariką

            janekas šariką

cicinas viciną

liolekas boleką

            liolekas boleką

 

aš tai į lentvarį

taksas man būtinas

            taksas man būtinas

oš ten palangėje

šūdinas putinas

            šūdinas putinas

 

Navakas, Kęstutis. Iš gyvenimo garstyčių bei krienų. – Vilnius: LRS leidykla, 2007.