Juozas Aputis. Vieškelyje džipai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 511 p.
       Trijų dalių novelių knyga, kurioje aprėpiami mūsų laikų dešimtmečiai – nuo praėjusio karo iki naujojo amžiaus pradžios.

       Algimantas Baltakis. Žvirblių žiemavietė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 151 p.
       Populiaraus poeto naujų eilėraščių knyga.

       Romualdas Granauskas. Kenotafas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 172 p.
       Naujas prozininko romanas, kurio centre – pokario mokytojų gyvenimas ir lemtis.

       Vytautas Kubilius. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 153 p.
       Paskutinis literatūros tyrinėtojo V. Kubiliaus (1926–2004) mokslo darbas, kuriame nušviečiamas rašytojos, aktorės B. Pūkelevičiūtės (g. 1923) gyvenimo ir kūrybos kelias.


       Žygimantas Liauksminas. Rinktiniai raštai. – Vilnius: Mintis, 2004. – 440 p.
       XVII a. Lietuvos filosofo, retorikos ir muzikos teoretiko svarbiausi veikalai lotynų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Knygą sudarė B. Genzelis.


       Gabriel Josipovici. Pasaulis ir knyga. – Vilnius: Mintis, 2003. – 392 p.
       Moderniosios literatūros studijoje nagrinėjama Chauserio, Rabelais, Swifto, Prousto, Nabokovo ir kitų autorių kūryba. Vertė R. Rudaitytė.


       Michael Ferber. Literatūros simbolių žodynas. – Vilnius: Mintis, 2004. – 356 p.
       Žodyne aprašyti beveik 200 Vakarų literatūros, daugiausia poezijos, taip pat Biblijos, antikos raštų simbolių. Vertė L. Jonušys.