TEKSTAI.LT
žurnalas „Metai“
tekstai
versti tekstai
fototekstai
tekstai apie tekstus
tekstų nuorodos
tekstų naujienos
Į titulinį puslapį

KETURI VĖJAI

„Keturių vėjų“ pranašas (1922 m. vasario mėn. 16 d.)
Nr. 1
(1924 METAI · SAUSIO MĖNUO)
Nr. 2 (1926 METAI · GRUODŽIO MĖNUO)
Nr. 3 (1927 METAI · LAPKRIČIO MĖNUO)
Nr. 4 (1928 METAI · VASARIO MĖNUO)

APIE „KETURIS VĖJUS“

D.Striogaitė „Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą“ (2004)
Vygantas Šiukščius „Keturių vėjų aura. Akcijos“ (2004) N
Vygantas Šiukščius „Keturi vėjai“: minties ir jausmo pavasaris“ (2003)
G.Viliūnas „Keturvėjininkų poetinės programos sandara“ (2002)
Kostas Ostrauskas „Kazys Binkis. Literatūrinis portretas“ (1997)
Algirdas Julius Greimas „Kazimieras Binkis. Įnašas į „literatūrologiją“ (1988)
Balys Gražulis „Mano pažintis su keturvėjininkais“ (1975)
Bronys Raila „Šaunaus maišto pabaiga“ (1974)
Bronys Raila „Sušukuota kompanija - „senieji“ ir „jaunieji“ (1967)
Alfonsas Nyka-Niliūnas „Keturi Vėjai ir keturvėjininkai“ (1949)
Algirdas Julius Greimas „Binkis - vėliauninkas“ (1942)
Juozas Žengė „Keturių Vėjų kūrybos nagrinėjimai“ (1940)
Juozas Žengė „Kas buvo Keturių Vėjų padielnikai“ (1939)
Juozas Žengė „Kaip „Keturi Vėjai“ užėmė radio stotį“ (1936)
Juozas Žengė „Kalbos imago“ (1934)
Vincas Mykolaitis-Putinas „Mūsų futuristai“ (1926)
V.Gelažis „Besiblaškančios buržuazinės inteligentijos poetas“ (1925)
„Keturiems Vėjams“ bemirštant (1925)

Į viršų
 

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt