boruta_baltaragioLietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2006-ųjų Knygų mugei pateikė dvi puikias, vertingas, galbūt net šiek tiek netikėtas knygas: palydint pernai visą Lietuvą apėmusį rašytojo Kazio Borutos šimtmečio minėjimą, skaitytojams buvo pristatytas savotiškas rinkinys – Baltaragio malūnas bei Baltaragio malūnas ir jo byla.

Šias knygas, nuveiktus darbus Kazio Borutos atminimui pagerbti (konferenciją, parodas, susitikimus ir kt.) ir dar vieną malonią staigmeną – kompaktinę plokštelę, kurioje įrašytas dar XX a. šeštajame dešimtmetyje Kanadoje Birutės Pūkelevičiūtės režisuotas radijo vaidinimas pagal Baltaragio malūną – vasario 25-ąją mugėje aptarė Kazio Borutos dukra Eglė Borutaitė-Makariūnienė, literatūrologė Dalia Striogaitė, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, tekstologė Donata Linčiuvienė.

Baltaragio malūno leidimas ypatingas tuo, kad yra parengtas pagal pirmąjį, dar iki sovietinės okupacijos pasirodžiusį tekstą ir pateikiamas kartu su tekstologiniais komentarais. Tai grįžimas prie pirminio Baltaragio malūno varianto, stengiantis šiam kūriniui grąžinti autentiškumą, prarastą cenzūros ir režimo metais. Iki šiol apie pirmąjį Baltaragio malūno leidimą, apie tai, kaip ir kiek keistas tekstas, žinota nedaug, todėl, kaip džiaugėsi pristatyme abiejų knygų rengėjai, gerai, kad laikas spėjo viską grąžinti į savo vietas, kol dar esama gyvų liudininkų.

Siekiant Baltaragio malūnui grąžinti kuo daugiau prarastos autentikos, buvo paliktos ir senosios Jono Kuzminskio, K. Borutos bičiulio ir bendraminčio, iliustracijos. Kita vertus, sakė D. Striogaitė, šią knygą norėta pateikti visai naujai, kitaip, todėl buvo užvesta jos „byla“ – ieškota archyvuose galėjusių likti dokumentų, faktų, istorijos nuotrupų... Viskas, kas rasta, peržiūrėta ir paskelbta, šitaip atskleidžiant du ilgus dešimtmečius (nuo 1945 m. iki pat rašytojo mirties 1965 m.) trukusią K. Borutos kovą dėl savo kūrinio, bandymus jį įteisinti, rašytojo patirtas kančias, žeminimą, patyčias.

Rašytojo dukra džiaugėsi, kad metus, skirtus K. Borutos gimimui paminėti, vainikavo naujojo, tiksliau – pirmojo, Baltaragio malūno ir jo „bylos“ pristatymas visuomenei. Be šių dviejų knygų, sudaryta ir K. Borutos bibliografija, irgi išleista atskira knyga. Joje taip pat galima rasti naudingos ir įdomios medžiagos apie rašytojo bei jo kūrybos likimą.

 

Literatura.lt, 2006-03-19