Accessibility Tools


vaiciunaitevaiciunaite


SENAMIESTIS I


Žolė tarp šaligatvio skilusių plytų –
gysločiai ir smilgos sudygę,
o ten ant stogų, ant balkono turėklų
šaknija jau užneštos sėklos –
ten degantys dagio žiedai,
purpurinės siūruojančios ožrožės –
aklos
žaliuojančios nytys,
gyvybės žali spinduliai
akmeninėj dykynėj,
buožainių, cikorijų mėlynos žvaigždės,
sušvitusios aižinčio mūro
plyšy ir ant arkos kieme, ant garažo,
raudonais žiedais pelargonija
gūdaus, jau apgriuvusio namo lange –
sausroje, kaitroje ir perkūnijoj
riaumojantys liūtų nasrai tarp palangių
ir sparnas gipsinio Amūro,
lyg tyrlaukis gatvė,
žolė lyg ištryškus pro laiptų pakopas –
eilėraščių
nutrūkęs nutolstantis aidas,
gyvybės žiauri apsvaiginanti pergalė,
nyki sąvartynų kaitra,
apleistis užmirštųjų aklaviečių,
begalę
senų židinių jau suskaldę
pelynai ir dilgėlės, ir varnalėšos.

1989

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
SENAMIESTIS II

Mirusios gatvės –
akiduobėm žiūri senamiestis,
mėlynas žydras dangus
pro langų kiaurymes,
gūdus balkonai,
vaiduokliškas griūvantis namas
laukia, kol vėjas
klajodamas sėklų prineš –
auga ant stogo medeliai ir krūmai,
dagynai,
kiečių ir kiaulpienių
jau nužydėję kerai
kalas pro laiptų pakopas,
žolės vis daugyn,
siena įtrūkus,
bet remiame ją atskirai,
kybo balkonas,
jo gelžbetonis užrūdijo,
jo baliustradą išdaužė
lietus ir kruša,
moters apdužusią statulą
raizgo rudi
kiemo vijokliai,
žalumo iš saulės prašą,
vasaros dulkės pripustė
negyvą mašiną,
paliktą gatvėj –
atvertas per kaitrą motoras,
virtęs į gelžgalių krūvą –
diena panaši
vėl bus į pragarą –
degina spindesiu oras.

1990

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
RUDUO

Pavargus kirpėja šeštadienio vakarą
niūniuoja kažką rytietiška,
ieško
savęs begalybėje
veidrodžių (geltonom lapų žvaigždėm aplipę
vaikystės drabužiai), palyti
flakonų stiklą ir šepečius,
liūčių nuplautus,
lyg rūką išdraiko po gatvę
sušluotus nukirptus plaukus,
ir vėl – nenusakomas kvapas
lietaus, kvepalų ir tamsos,
tausos
fosforinėj kaštonų šviesoj
tos melodijos aidą
pavargus kirpėja šeštadienio vakarą.

1969

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994
.BALTOSIOS AKACIJOS

Po lietaus, po griausmo vėl vaivorykštė,
ir iškart akacijos pražysta,
baltosios akacijos,
liūdnieji skvero medžiai,
saugą stiklo taros supirkimo punktą –
nežinojau dar, kad skurdas šitaip kvepia
temstant, kad apkrinta žiedlapiais net šiukšlių
urnos, net sulytas laikraštis ant suolo,
kad svaigina ligi ašarų tas kvapas –
baltosios akacijos nykiam skvere...

1984

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
MANEKENAI

Manekenų – lėlių Kopelijų
gamykla negyvoj mėnesienoj,
o tarpuvartėj šūvių ir peilių
švilpesys,
nemirtingom sielom
klyks tik paukščiai akligatvy,
šaltas
manekenų šokis,
be kraujo
jų drabužių teatras –
liks šlaitas
į vienatvę,
gal būtų tikriau
vėl pajusti, nors širdgėla slegia,
nors į pražūtį metai garma,
plakant drugio sparnų gyslelę
ar plonytę gyslelę marmure.

1991

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
KIOSKAS SU KLOUNU

O raudonskruostis klounas
šypsosis iš vitrinos prieblandoj per lietų
šalia gyvų raudonų tulpių –
naktį kioskas užsivėręs lyg perluotė,
pilkieji mūrai be gyvybės,
tykos valkatos tarpuvartėse, taps
nykia nakties scena aklagatvis,
kol suplevens spalvotas vaiko sapnas...

1992

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
LANGAS

Juodos šešėliškos gėlės palangės vazonuose
tarsi kinietiška širma,
slepianti žydrą skaidrėjančią brėkšmą,
bet rytas už lango, į spindulius žirdamas,
veržias ištrykšdamas paukščių pašėlusiu čiulbesiu,
šiltos dar paliktos drevės,
žemė tarp plytų visa jau užžėlus pirmąja žole,
išlakia ir sodria,
zylių geltoną čiulbėjimą staigiai užgožia
užskridusio juodvarnio kranksmas,
graso grėsmingas lėktuvo gaudimas
virš miegančių gatvių – tarytum jau trenks
griausmas – ant stalo prie lovos
atšalęs jau mėlynas nudaužtas arbatinukas,
brėkšta – nejaugi, kas būta,
lyg juodas, sumintas, sukruvintas sniegas
jau nukasta?

1991

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
GIMTADIENIO ROŽĖ

Pražydus prie lango
raudonai gimtadienio kiniškai rožei,
širdis prisipildo karštų spindulių
ir laukinės vienatvės,
palėpės tvankus kambarys,
net giliausiom naktim neatvėsdamas,
vilioja kaitros vienadieniais raudonais
žiedais
toj kasdienėj
nykybėj, sausroj iš akmens
tarp įkaitusių sostinės mūrų,
kur skleidžiasi žiedas
lyg kraujo dėmė prieš pusiaudienio saulę,
kur šiemet kaip pernai, kaip užpernai
iš nevilties vėl dusau,
minios iškilmingų aistrų nepajutus,
eiliuodama murmu,
kad daužos naktiniai drugiai
tarp apdulkusių lango stiklų,
kad laisvė su kraujo ir turgaus kvapu,
o tokios aš nenoriu,
kad švinta apyaušrio valandos
dar neliestam kalendoriuj,
o žvilgsnis prigludusio vaiko
toks karštas ir toks patiklus.

1991

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
SUTEMŲ TAMSIAUSIĄ VALANDĄ

Regiu lange tarp dvigubų stiklų negyvą drugį,
už lango – čerpių stogus, skendinčius rūke,
ir, rugiagėlių
spalvos megztukui šildant,
sutemų tamsiausią valandą
žiemos pradžioj bandau įžvelgti
niūrią nykią blandą,
kur vien tik vėjai ir užkimęs girto balsas plėšos,
kur lesa zylė vienišos sušalusios saulėgrąžos
juodąsias sėklas balkone
viršum lietingos gatvės,
kur šnarant stagarams
lyg apgauta ar lyg apgavus
kažką jaučiuos ir laukiu pirmo sniego...

1991

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.
TAMSIAI ŽALI SAPNAI

Už lango ošia maumedis,
ir vaizdas tamsiai žalias,
mėnulio spinduly,
vidurnakčio vėsoj atšalęs,
išskleidęs lakų debesį –
juodos žuvėdros sparną,
praskrieja jūros viesulas
pro vienišą vasarnamį,
nors tamsūs jo sapnai,
bet jie apyaušry nublanks –
išvysi byrančią virš upės
baltažiedę lanksvą
ir tiltą, jūroj pūvanti,
užlietą šalta saule,
su juoda vėliava,
kuri šlamės tau vis tamsiau.

1991

Vaičiūnaitė, Judita. Pilkas šiaurės namas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vilties spaustuvė, 1994.