Accessibility Tools

Vytautas Kubilius

Pavadinimas
Donata Mitaitė. Monografija apie rašančią autorę (Vytautas Kubilius. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja, 2004)
Kazys Boruta: „Jūs, ne kas kitas, sumynėt po kojų asmens, spaudos, žodžio laisvę“ (Vytautas Kubilius. Kazio Borutos kūryba, 1980)
Sondra Simanaitienė. Apie vilkę, lūšį ir žalsvąją gyvatę (Vytautas Kubilius. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja, 2004)
Vytautas Kubilius. Antano Gustaičio ironiškos elegijos (1987)
Vytautas Kubilius. Avangardinės lyrikos kryžkelėse (1982)
Vytautas Kubilius. Avangardinės lyrikos kryžkelėse: Kazys Binkis (1982)
Vytautas Kubilius. Avangardinės lyrikos kryžkelėse: Kazys Boruta (1982)
Vytautas Kubilius. Avangardinės lyrikos kryžkelėse: Teofilis Tilvytis (1982)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Algirdas Landsbergis (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Antanas Gustaitis (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Antanas Jasmantas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Antanas Škėma (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Birutė Pūkelevičiūtė (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Eduardas Cinzas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Jonas Mekas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Julius Kaupas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Juozas Kralikauskas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Kazimieras Barėnas (1996)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Kazys Almenas (1996)