Viktorija Daujotytė. „Pavasaris – jau nebejaunas...“
Kornelijus Platelis. Eilėraščiai
Leonardas Gutauskas. Pasakojimai prie židinio
Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai
Renata Šerelytė. Žvaigždžių medžiaga. Ištrauka iš romano
Jurgita Jasponytė. Eilėraščiai
Lina Simutytė. Miesto šventė. Apsakymas
Sigurður Pálsson. Eilėraščiai. Vertė Jurgita Marija Abraitytė
Elias Canetti. Kai žinoma mirties valanda. Pjesė. Vertė Alfonsas Tekorius


Juozui Apučiui – 80


Juozas Aputis. Iš dienoraščių. 1969–1990 m.


Poezijos pavasario klausimynas


Poezijos rašymas nėra paprastas dalykas. Ramutė Skučaitė, Artūras Valionis, Erika Drungytė, Vytautas Kaziela, Aldona Gustas


Apie kūrybą ir save


Pasikalbėjimas apie kalbą. Poetas Albinas Galinis atsako į Mindaugo Milašiaus-Montės klausimus


Aktualijos


Arnoldas Piročkinas. Tiesa be meilės ir pagarbos – ne patriotizmas


Mūsų publikacija


Łukasz Marcińczak. Miłoszo pokalbiai su Dievu, arba Poetas – Jobas. Vertė Birutė Jonuškaitė


Kitu žvilgsniu


Daiva Tamošaitytė. Žmonės ir politikai


Recenzijos, anotacijos


Virginija Cibarauskė. Naujai senas Sigito Parulskio romanas: vyro-kūrėjo kančia ir postmodernizmas (S. Parulskio „Nutylėtų lelijų miestas“) * Ramutė Dragenytė. Liudijantis poetas (G. Latako „Lokenos“) * Regimantas Tamošaitis. Verba plaka Lietuvą („Algirdas Verba. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“) * Kamilė Šopytė. Šiek tiek juoko, šiek tiek filosofijos (M. Vilučio „Sriuba“)


Kultūros akcentai


Jūratė Sprindytė. Tvirtas Petro Dirgėlos buvimas
Viktorija Daujotytė. Paskutiniai sakiniai Marytei Kontrimaitei

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)