Rimvydas Stankevičius. TYLOS MATAVIMO VIENETAI. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 71 p.

       Trečia Rimvydo Stankevičiaus lyrikos knyga „Tylos matavimo vienetai“ (V. Sventickas rinkinį priskyrė mūsų lyrikos tradicijai) turėtų liudyti autoriaus brandą ir stilistinį apsisprendimą. Tad kyla klausimas, ar ši knyga, o ir pats autorius, kuo nors išsiskiria iš šiandieninės lietuvių poezijos, ar esama autentiško kalbėjimo – ne populiarių perrašymų, bet tikros nesumeluotos lyrikos? Pirmiausia R. Stankevičių norėjosi pavadinti Aido Marčėno ir Donaldo Kajoko (jau neminint jų mokinių) sukryžminimo vaisiumi – aniuolėlio ir aduolėlio hibridu. Kūrybinės raiškos formos turi gilias mūsų lyrikos tradicijas: būties sutirštinimas, žydesys („ligi kaulo, ligi pamišimo“, p. 18), maldos, tylos ir ramybės kontempliacija, sapno metafizika ir teatriškas kiek mazochistinio vienišo poeto įvaizdis.

       Poezija ir pats autorius labai patogus literatūriniam „mėsinėjimui“. Jeigu knygą prilygintume namams, o eilėraščius – kambariams, galima tarti, kad R. Stankevičiaus būties namai yra su visais patogumais. Trūksta nebent marčėniškų komentarų, tačiau pats poetas, jeigu tik paklausite, mielai papasakos kiekvieno eilėraščio genezę ir parašymo aplinkybes. Per knygos pristatymą pasakojo, kad naujajame rinkinyje nėra nieko atsitiktinio, eilėraščiai kruopščiai atrinkti, o tarp tekstų esama tam tikro naratyvo.

       Beveik visi eilėraščiai turi pavadinimus, jie taip pat liudija apie kūrėjo tvarką. Vieni tekstai parašyti klasikinėmis, kiti – laisvomis ir lengvesnėmis formomis. Tokių formų motyvaciją knygoje taip pat rasime: „Man jau reikia lengvesnių formų / nei gazelių grakštumas ar vynuogių kekės, / man jau per sunkūs glamonių sonetai / ir smuikų lipnus legato...“ (p. 59). Knygoje rasime kanoninį eilėraštį (p. 6) ir net programinį autoriaus tekstą, kuris taip ir pavadintas „Programinis“: „Bandžiau nesuprast šio pasaulio / kiek galiu, kiek tik leista ilgiau <...> ko norėt, juk durnelis, poetas, / Suprantantis Boschą labiau negu laikraščius, žmoną ar mamą“ (p. 44). Neslepiama, kad lyrinis subjektas ir yra tas vienišas durnelis poetas, jaukinantis „mažą murziną apsisnarglėjusią mirtį“. Yra rinkinyje ir eilėraštis „Poeto mirtis“.

       Pagrindiniu knygos tekstu galima laikyti eilėraštį „Vienkiemis“:

Tyla čia tokia tiršta,
kad galima ją pilstyti į dubenis.
Galima mesti į ją akmenį
ir ilgai stebėti siūbuojančius ratilus.

Ginčytis,
bandyti perrėkti,
matuoti ją valandomis ar metrais.

Temstant galima ją netgi
Paliesti...
       O paskui rypuoti pernakt,
raminant bemieges plaštakas,
į kurias ką tik amžiams įsmigo
tylos dantys.

 

 
(p. 30)

      
       Taigi viskas kruopščiai sustyguota, su vidiniais atbalsiais ir sąskambiais. Pavyzdžiui, eilėraščio „Musių valdovas“ eilutė „Dar nemokėjo delnas pasiverst į kumštį“ (p. 48) randa atbalsį paskutiniame knygos tekste ir „priverčia“ lyrinį subjektą subręsti: „Delnas iš kumščio išsprogęs pradeda skleistis“ (p. 68). Jeigu eilėraštis turi savo parašymo istoriją, tai apie kiekvieną jų reikėtų kalbėti atskirai, juolab kad visi pakankamai skirtingi, turintys savą mintį, kuri idėjiškai turėtų vesti prie bendros visos knygos prasmės. Todėl eilėraščius galima skaityti atskirai arba ieškoti to prasminio ryšio – tuomet ir paskutinį knygos eilėraštį „‚Lorafen (Informacinis lapelis: indikacijos)“ perskaitysime kaip informacinį visos knygos tekstą, jo pabaiga vėlgi programiška: „Tai, ko nėra, pasitraukia, žvakę užpūtus – / Prarasta viskas. Bet nieko. Sapnuosiu liūtus“.

       R. Stankevičius vienas tų autorių, kurie eilėraščius rašo krauju arba, kitaip tariant, širdimi, vos ne kiekvienas tekstas yra katastrofiškas ir žaizdotas. Jau minėta, kad poeto programinis tikslas – prisijaukinti mirtį. Paskutinis knygos skyrius taip ir vadinasi „Ars moriendi“. Išvertus iš lotynų kalbos tai reikštų mirties meną. Tokiu pavadinimu XV a. buvo parašyti lotyniški tekstai – pirmasis Vakarų literatūros tradicijoje labai išpopuliarėjęs mirties ir mirimo vadovas krikščionims, kuriame atskleidžiamos gerosios mirties pusės ir pamokoma, kaip laimingai ir gražiai numirti.

       Nors pastaruoju metu ryškiai skiriasi moterų ir vyrų poezija, abiejų lyčių tekstuose galima atrasti tų pačių įvaizdžių, pvz., kraujo ar apskritai skysčių. Jeigu išvestume binarines opozicijas tarp šviesos ir tamsos, mirties ir gyvenimo, kraujas vyriškojoje poezijoje būtų susijęs su mirtimi, moteriškojoje – su gyvybe, tačiau iš esmės šis įvaizdis reiškia tą patį vieną žmogiškosios būties dėmenį. R. Stankevičiaus „kruvini keliai“, „kraujo vieversiai“, „iki kraujo suaižytas veidas“ – to paties ars moriendi teologija.

       Naujame rinkinyje R. Stankevičius tarsi pratęsia antros knygos „Randas“ (2002) tematiką. Šio rinkinio eilėraštis „keliamieji“, kuriame rašoma apie išplaukusią žiemą P. Bruegelio paveiksluose, naujoje knygoje tapo ne tik pagrindiniu motyvu – Pieterio Bruegelio vyresniojo paveikslas „Medžiotojai ant sniego“ papuošė ir visą jos viršelį. Paveikslo erdvė rinkinyje svarbi, dažnai kuriamas vaizdas yra metaforiškas ir dekoruotas („plaučiai plyšta nuo žvaigždynų juoko“, p. 24; „sulėtintas žaibo tvyksnis / sukruvina kranto meldus“, p. 16). Veiksmas primena filmą, kurio pagrindinis personažas, mirštantis (nužudytas ar savižudis) poetas, šūkčioja“: „Čia aš – / Hey, čia aš!“ (p. 52).

       Dažna erdvės ir laiko substancija yra naktis ir sapnas – mirties ekvivalentas. Subjektas buvoja kitoje erdvėje, todėl gali papasakoti apie mirusiuosius (eil. „Visa tiesa apie mirusiuosius“), apie vietą, kur „viskas taip paprasta, viskas šviesu ir atspėjama“ (eil. „Ramybė“), apie kitą laiką (eil. „Laikmetis“), kai valdė sniegai ir vienatvė. Susidūrimas su realybe yra kiek šiurpokas. Visi šie bruožai primena ketvirtojo dešimtmečio vadinamojo dvigubo kodo lyrikų kūrybą (J. Aistis, H. Radauskas ir kt.), kurioje dominavo ironija ir kaukė. Net A. Miškinio elegantišką snigimą R. Stankevičius linkęs perfrazuoti savaip: „Taip bravūriškai sninga ant karščio, gyvybės, ant vasaros <...> Tai tik žiedlapiai, skiedros, purslai iš šienaujamo mano rožyno“ (p. 66).

       Kai kas primena V. Mačernio vizijas, pasyvus pasakotojas kalba monologus sau pačiam ir Dievui („Pamatyk mane pirmas – / Viešpatie“, p. 7). Kas vyksta aplink, vyksta savaime. Eilėraštyje „Namai“ subjektas yra namus užvaldžiusių daiktų stebėtojas, negalintis paveikti aplinkos: „ir žolė jau seniai seniai / pati pareina namo...“ (p. 29). Neretai poetinis vaizdas sukuriamas konkretiems reiškiniams suteikiant abstrakčias archetipines reikšmes, o tai gana dažnas šiuolaikinės kūrybos principas. Pavyzdžiui, žvelgiant į išlindusius sliekus pagalvojama apie apokalipsę: „Yra tokia diena metuose, / kai iš žemės, / iš savo namų ar slėptuvių / išvaromi sliekai <...> Baisu ir juokinga – / mažutė apokalipsės repeticija <...> Kaip man per sliekus / pareiti namo?“ (p. 45). R. Stankevičiaus tylos matavimo būsenos arba įtampos yra išgyventos – baimė, laukimas, ramybė ar nerimas. Ne viena jų – tarp palatos sienų, tarp tiksinčių laikrodžių. Jos prisodrintos kraštutinių egzistencijos prasmių – „sąmonės vienkiemių“, ryšio ar jo praradimo su daiktais. Nėra banalumo, nes būties esmės įvardijimas poeto sąmonėje jau yra įgijęs įtaigias formas: „Esu beveik tyla / beveik niekas“ (p. 7). Neįtikina nebent toji pedantiška autoriaus tvarka, ypač eilėraštis „Tvarkausi“. Tad skaitytojui nebelieka tokio efektyvaus estetinių dulkių atradimo džiaugsmo.

       Beje, P. Bruegelį savo antroje knygoje („Būsenos“, 2005) mini ir Marius Burokas, dažnai linksniuoja ir sapną, ir tylą – M. Buroko ji skambi, o R. Stankevičiaus – tiršta. Esama ir daugiau suplanuotų ar neplanuotų tekstų komunikacijos tendencijų. Pvz., R. Stankevičius rašo: „Man sakė, kad nušvitimas ištinka staiga, / it nepelnytas dūris peiliu / kur nors viešajame tualete / <...> nugremžtos oranžinės grindų plytelės, / vis artėjančios prie mano veido <...> grindimis čia per amžius srūva šlapimas, / tai kas, kad dabar jis maišos su mano krauju... // Tai du skysčiai, kurie privalo ištekėti. / Antraip būtų nepakeliama“ (p. 37). M. Burokas rašo: „Dviese, trise, kartais keturiese / mušame žmones. Pražiodytas kūnas / ant baltų plytelių <...> Tas šliurpsintis garsas, žnektelėjimas, / kauksmai, gracingas kaulų trupėjimas“ ir t. t. (eil. „Tie, iš viršutinio kultūrinio sluoksnio“, p. 47). Ar tik nebus asmeninių santykių aiškinimasis... Tekstai tampa socialiai motyvuoti. Kita vertus, tekstų polinkis komunikacijai yra įdomus reiškinys, skatinantis intertekstualumo sklaidą – vizualius kontekstus (paveikslus), literatūros tradiciją ar gyvenimiškąją patirtį. Sąsajų su lyrikos tradicija yra nemažai, tik ji šiuolaikiškai transformuota, t. y. perrašyta, o poetas (subjektas) įsimylėjęs ne abstrakčiąją tėvynę, bet konkretųjį save: „jau galėčiau išeiti, išnykti kaip dūmas, / Tačiau negi paliksi taip viską“ (p. 27).

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1