Pomidorų metai

Restorano virtuvėje garas ir kraujas,
pomidorų kalnai, ropojantys krabai,
prakaituotas virėjas mechaniškai muša veršieną,
o tapytojas maišo prieš ugnį dažus.

Silkių smarvė turgely, aplūžę stalai,
pomidorų kalnai aukštesni už pirkėjus,
tarp stalų šmirinėjančios basos čigonės
į vasaros galą pajuodo kaip anglys.

Apraizgytoj vijoklių siuvėjo verandoj
pomidorų kalnai nuo grindų ligi lubų,
jų baisaus įžūlumo net vaikai sukrėsti, –
pamanyk, įsitaisė bočelio šezlonge.

Dulka kaimo keliais traktoriukai pilki,
pomidorų kalnai prasikišę virš bortų,
prakaituotas tapytojas maišo dažus,
kelio dulkės nepergali skaisčiai raudono.

Iki ežero baisiai toli, begalinė kaitra,
pomidorų kalnai gal ir žada žaidimų,
bet tokių, po kurių nesmagu pažiūrėt
nei į veidrodį, nei į vitriną.

Baltas katinas lysvėmis slenka tolyn,
pomidorų kalnai jam visai neįdomūs,
įdomi tik per gelumbę žalią skersai
nuriedėjusi bomba gražuolė.

Su japoniška kamera džonis kažkoks,
pomidorų kalnai sugadino peizažą,
bet pajuodęs sodietis jį siunčia velniop,
liepia eiti daržan susirinkt koloradą.

Restorano virėjas ritmiškai muša veršieną,
pomidorų kalnai pajudėjo iš vietos,
kaip koridoj kokioj kris kruša kruvina,
ar ne laikas, tapytojau, nešti į stalą.Per gėdą reikia perkopti

Vaikai, tik jūs nepulkit trinti, ką parašę, –
aš atsivertęs jūsų sąsiuvinį iškart matau:
kur buvo trinta, ten dėmė arba skylė.

Ar daug kas pastebėtų jūsų liapsusus,
jei būtumėt nors kiek apdairesni –
nereikia nieko šitaip karštligiškai slėpti,
per gėdą dera perkopti jos neužkliudžius.

Beje, aptikęs žiojėjančią skylę,
aš juk galiu prisigalvoti kažin ką,
įmurdyti jon žodį, kokio jūs nežinot –

su tokiu skrupulingu drovumu
nelaimę prisišauksite, kitam juk maga
kapstytis po kapavietes, užgriuvusias duobes.

Greičiau keliauja ir toliau nueina
visi, kurie nestabčioja ties savo klaidomis,
jų netrina, nebrauko – lai žaliuoja.

Vaikai, bet ką rašydami, ilgai ilgai galvokit,
o pasišovę trinti, dūmokit dar ilgiau –
tiktai iš įkarščio nesąmonės atrodo bjaurios,
o sužaliavusios jos glunda prie akių.

Todėl prašau – palikit viską, kaip yra,
nedailinkit, netrinkit, neklastokit.

Kitaip aš būsiu priverstas surinkti
žiauriuosius trintukus
ir užrakinti stalčiuje,
kol baigsite mokyklą.***

Nesusikalba širdys,
neklausykit burnų –
jos skleidžia garsus
kaip pučiamos kriauklės.

Nesusikalba akys,
nesikliaukit klausa –
visos giesmės tik tam,
kad į gelmę viliotų.

Žodžiai gali miegot, –
svaigulys ir darna
krenta tyliai it rūkas
ir prilimpa prie kūnų.Ideopolis

Tobulas miestas yra laiptuotas, apačioje
telkšo kūdra arba okeanas, iš viršaus
pakopomis bėga lietaus vanduo ir pamazgos,
ritasi vėjo pučiamos šiukšlės ir žmonės –
tik iš viršaus į apačią ir niekados atvirkščiai,
aukštyn visi kopia sunkiai kreguodami,
nebent jauni ir grakštūs žvėreliai liuoksi
smagiai per kelis laiptukus. Apačioj,
palei nulinę padalą, ant žemiausios pakopos,
spiečiasi tie, kurie šičia gimė ir niekur
nebuvo išvykę bei tie, kurie nusiritę žemyn
iš lėto aprimo – klipatos, daunai, paliegę, sulūžę.
Ant antro laiptelio šiek tiek stipresni,
tačiau lengvabūdžiai, jie jaučiasi tarsi gulėtų
ant plautų pirty, krykščia, vanojasi, noriai
kopia aukštyn, jei ten atsiranda vietos,
visai nesvarbu, kur voliotis, laipteliu aukščiau
ar žemiau, tačiau aukščiau, kur garas karštesnis,
įsikūrę seržantai, jauni karjeristai, mažieji vadai,
itin svarbūs tada, kai užgriūva nelaimės, nes jie
dalija labdarą, malkas, maistą ir vaistus
visame Ideopoly. Čionai jau šluojamos grindys
ir spjaudoma tik į kampus, čionai prasideda viltys
užkopt į terasą, kur auginamos gėlės ir vaisiai, –
terasų yra ne viena, violetinės bugenvilijos
jungia pakopų akmenis, ant kurių ir vyksta
grumtynės tarp prakutusių miesto piliečių,
slaptos ir ambicingos, dėl vietos po palmėm,
spalvų margumyne pastovumo nebūna,
prakutėliai keičiasi vietom, kopia per galvas,
kaišioja kojas, dūzgia ir konkuruoja,
kultūrinės bangos taškosi, pliaukši
gandais ir idėjom, kurios taip pat nesutaria,
stumia viena kitą į pilkąją Zoną,
mintančią atliekom, nuleistais ant virvės tikėjimais.
Nuslysta ir miestelėnai, o tai jau tragedija,
Ideopolio istorija springsta užuojautos ašarom,
rauda visų nublokštųjų, nors šie, prie vandens
atsipeikėję, ropštis atgal nebenori,
nekeikia likimo ir tų, kas neištiesė rankos…
Na o pačiam viršuje, ant aukščiausio laiptelio,
saulės nušviestoj vėliavų aikštėj,
tyso keli iškaršę gražuoliai, pasipuošę kokardom,
rozetėm, rąžosi kaip katinai, čiaudi ant tų,
kas po jais, ir nieko netrokšta, netgi karūnos, –
ar reikia didesnės palaimos, kaip mirti savo mirtim,
ši teisė čia garantuota, o nugaišusi maita
viršūnėje guli ilgiau nei kitur, kol užkopęs
naujasis atletas nuspiria ją apačion į terasą,
į žydintį sodą, o iš ten vis žemyn ir žemyn,
nieko nėra kvailesnio už tobulybę.***
Tos moterys
balčiausią beržyną
paverčia klaikiomis kapinėmis,
kur ant kiekvieno beržo
kabo po pakaruoklį,
nusivylusį meile.
Bet būna ir kitaip –
klaikiausiam mėšlyne
įtaiso, gyvatės, rožyną,
prisiriša pačios
lenciūgais prie tvarto
ir saugo visus
nuo juodos

nevilties.

 

  

Gegutė

 

Aš tąsyk medyje tupėjau
ir kaip gegutė kukavau,
vienai tau ateitį atspėjau,
visiems kitiems pamelavau.

 

Visi aukštyn akis pakėlė
ir ėmė purtyt kišenes,
tik tu straksėjai sau kaip kielė,
nesiklausydama manęs.

 

Jei paukštis paukščio neišgirsta,
tai ko norėti iš kitų,
kurie ir gimsta, ir numiršta
nepranašaujamu metu.

 

Saulutė temo, vėjas pūtė,
šlamėjo medis vis smarkiau.
Trumpai kukavęs kaip gegutė,
ilgai kaip volungė šaukiau.

 

 

 

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1