TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2004 m. Nr. 12. (gruodis)

TURINYS

 
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS. Dialogas per sienos viršų
VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Žiemos prirašyti lapai. Eilėraštis
PETRAS DIRGĖLA. Marija Lupu, mergaitė našlė. Romanas
ROBERTAS KETURAKIS. Eilėraščiai
RIMANTAS ČERNIAUSKAS. Gėjų parkas. Ruduo. Apsakymai
GUILLAUME APOLLINAIRE. Devynerios tavo kūno durys. Antras paslaptingas eilėraštis. Vertė J. Mečkauskas-Meškela
PETER HANDKE. Pranašystė. Pjesė. Vertė D. Pocevičius

SUKAKTYS
VYTAUTAS MARTINKUS. Keli žodžiai jaunojo Icchoko Mero portretui

APIE KŪRYBĄ IR SAVE
Henrikas Nagys ir filosofai. Filosofo Arūno SVERDIOLO pokalbis (1991 m. balandžio 29 d.) su poetu Henriku NAGIU

TAUTOSAKA. MITOLOGIJA
NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys

IŠ PRAEITIES
GEDIMINAS ILGŪNAS. Vincas Pietaris - draudžiamos lietuviškos spaudos bendradarbis

MŪSŲ PUBLIKACIJA
ALBERT CAMUS. Apmąstymai apie giljotiną (Pabaiga). Vertė V.Tauragienė

RECENZIJOS, ANOTACIJOS
JUOZAS APUTIS. Publikuojamas pirmą kartą (J. Jankaus „Pušis“)
VALENTINAS SVENTICKAS. Panegirika epitafijų kūrėjui (L. Gutausko „In fine“)
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Po juoda vaivorykšte (J. Skablauskaitės „Septyniadangė erdvė“)
DALIA JAKAITĖ. Impresionistinis žvilgsnis į pirmą eilėraščių knygą (S. Vilimaitės „Tu“)

2004 m. „Metų“ 1–12 nr. turinys

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt