TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 3. (kovas)

TURINYS

ALVYDAS ŠLEPIKAS. Elektrinis vieversys
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS. Eilėraščiai
LEONARDAS GUTAUSKAS. Musės. S t u d i j a  (Pabaiga)
KĘSTUTIS NAVAKAS. Sonetai
HENRIKAS GUDAVIČIUS. Senbuviai ir atėjūnai. Iš dzūkiškojo dienoraščio
PAULINA ŽEMGULYTĖ. Eilėraščiai
IVO ANDRIĆ. Nerimas. Vertė L. Masytė
JOSÉ AUGUSTÍN GOYTISOLO. Eilėraščiai. Vertė L. Liubinavičiūtė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
DOVILĖ ŠVILPIENĖ. Poetinis geidulys ir erotiniai moters portretai

             S V A R S T Y M A I
Šiandieninės lietuvių literatūros centras: kur jis? Pokalbyje dalyvavo Viktorija DAUJOTYTĖ, Laimantas JONUŠYS, Mindaugas KVIETKAUSKAS, Jūratė SPRINDYTĖ, Regimantas TAMOŠAITIS, Herkus KUNČIUS

             E S Ė
TOMAS REKYS. Laiškai iš Amerikos

             A K I R A T I S
VYTAUTAS BIKULČIUS. Šiuolaikinis prancūzų romanas

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
MARINA CVETAJEVA. Menas ir sąžinė (Pradžia). Vertė D. Kovzan

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RIMANTAS KMITA. Detektyvas, įtariamas poezija (M. Martinaičio „K. B. įtariamas“)
VIKTORIJA VAITKEVIČIŪTĖ. Iš tekstų, pavirtusių knyga (O. Baliukonės „Ant sapnų tilto“)
VALDAS KUKULAS. Trys dešimtmečiai per žolynus (S. Jonausko „Žolės balsas“)
RITA TŪTLYTĖ. Tikriausiai būtina (D. Čepauskaitės „Nereikia tikriausiai būtina“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
ROLANDAS PAVILIONIS. Nunykti ar atgimti?

NEEILINIS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos valdžiai ir visuomenei (A t v i r a s  l a i š k a s)
VALDAS KUKULAS. In memoriam. Elena Mezginaitė
V.  MOTIEJŪNAS. Knutas – lietuviškai, Sigitas – latviškai
A. JURČIUKONYTĖ, G. KADŽYTĖ, E. ŽMUIDA, M. ŽVIRGŽDAS. Literatūra tarp kitų menų
G. NOTRIMAITĖ. Kam (dar) rašoma?

GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt