TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 3. (kovas)

TURINYS

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Sarbievijaus kiemo drakonai
VYTAUTAS STULPINAS. Eilėraščiai
ANDRIUS JAKUČIŪNAS. Tėvynė. Romanas (Tęsinys)
TOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Eilėraščiai
SARA POISSON. Dantistai. Rašytojas. Novelės
BLAISE CENDRARS. Pasakojimas Apie Sibiro ekspresą ir mažąją Joaną Prancūzietę. Vertė D. Gintalas
PER OLOF SUNDMAN. Dramblio kaulas. Apsakymas. Vertė Z. Mažeikaitė

             S V A R S T Y M A I
Autoritetai ir žvaigždės. Pokalbyje apie autoritetus mūsų literatūroje ir visuomenėje dalyvavo Viktorija DAUJOTYTĖ, Vytautas RUBAVIČIUS, Arvydas ŠLIOGERIS, Regimantas TAMOŠAITIS

             „ M E T Ų “   A N K E T A
Požiūriai. Jaroslavas MELNIKAS, Algimantas ZURBA

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Visa galėčiau suimti į keturis sakinius. Prozininkas, poetas, dailininkas Leonardas GUTAUSKAS atsako į literatūrologės Vitalijos PILIPAUSKAITĖS klausimus

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
Bernardo BRAZDŽIONIO ir Antano GUSTAIČIO korespondencija. Parengė Aldona Ruseckaitė

             K E L I O N I Ų   D I E N O R A Š T I S
TOMAS VENCLOVA. Į pietus nuo pusiaujo (Pabaiga)

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
GINTARĖ BERNOTIENĖ. „Tremtis tikra kaip įdagas“ (L. Gutausko „Sapnų teologija“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Eilėraiščiai (G. Norvilo „Skėrių pusryčiai“)
RENATA ŠERELYTĖ. Pakely į groteską (J. Marcinkevičiaus „…neleisk numirti vasarą…“)
ALFREDAS GUŠČIUS. Demaskavimo aistra (J. Balčiūnaitės „Viešbutis“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
FELIKSAS PETROŠIUS. Kazio Bradūno eilėraščio kelionė

DOVILĖ ZELČIŪTĖ. In memoriam. Jurga Ivanauskaitė
LRS VALDYBA. In memoriam. Juozas Kralikauskas
„METŲ“ INF. Rašytojų sąjungos suvažiavimas
R. ČERNIAUSKAS. Kai rašyti nekyla ranka
G. NOTRIMAITĖ. Koks žmogus kuriamas dabarties literatūroje?
Atodangos: nuo „Baltojo vilko knygų“ iki netikėtos premijos. Parengė A.VALIONIS

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt