TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 8–9. (rugpjūtis–rugsėjis)

TURINYS

BERNARDAS GAILIUS. „Da Vinčio kodas“, arba Kuo pavojinga virtuali realybė?
JONAS STRIELKŪNAS. Eilėraščiai
VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ. Kai mes buvome vilkai. Romanas (Pradžia)
STASYS STACEVIČIUS. Eilėraščiai
MINDAUGAS VALIUKAS. „17“. Dviejų dalių pjesė
VACYS REIMERIS. Atvertimai. Eilėraščiai
TORGNY LINDGREN. Dorė Biblija. Vertė Z. Mažeikaitė
FEDERICO GARCÍA LORCA. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
LORETA JAKONYTĖ. Rašytojai viešumoje: šiandieninės periodikos įvaizdžiai

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Apie pradžią, išliekamumą ir paraleles. Rašytojas Mykolas SLUCKIS atsako į Giedrės KAZLAUSKAITĖS klausimus

             J U R G I U I   J A N K U I  –   1 0 0
LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS. Ypatingi atsiminimai

             T A U T O S A K A .  M I T O L O G I J A
GINTARAS BERESNEVIČIUS. M. Strijkovskio „Kronikos“ lietuvių dievų sąrašas

             I Š   P R A E I T I E S
LAURA AUKSUTYTĖ. Liudas Gira ir jo „Italia Nuova“

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
OTTO WEININGER. „Aš“ problema ir genialumas. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Patogi poezija (R. Stankevičiaus „Tylos matavimo vienetai“)
AUŠRA MARTIŠIŪTĖ. Originalumo paieškos (S. Parulskio „Trys pjesės“)
VALDAS KUKULAS. Susipažįstant vis iš naujo (P. Žemgulytės „Nubėgantys vieškeliais“)
ARVYDAS VALIONIS. K. Balmonto sugrįžimas? (I. Vidugirytės „Balmonto Lietuva“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Blyksnis tarp vasaros medžių

VALDAS KUKULAS. In memoriam. Ar vien tik „atspindžio šešėlis“? (Vytautas Rudokas)
ALBINAS BERNOTAS. In memoriam. Su plunksna rankoj – anapusybėn. (Martynas Vainilaitis)
D. STRIOGAITĖ. Apie mirtį kaip apie kultūros faktą
Z. MAŽEIKAITĖ. Rašytojas ir literatūros rinka

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt