TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 4. (balandis)

TURINYS

JULIUS KELERAS. Balandis, šventės ir pošventės
STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ. Eilėraščiai
TOMAS ŠINKARIUKAS. Špesarto smuklė. Kolapsas. Vienatvės žaidimai. Sportininkas. Novelės
ROMAS DAUGIRDAS. Eilėraščiai
ANDRIUS JAKUČIŪNAS. Tėvynė. Romanas (Pabaiga)
GÜNTER EICH. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas

             Š A T R I J O S   R A G A N A I   –    1 3 0
ŠATRIJOS RAGANA. Joninių naktis. Vertė B. Speičytė

             S V A R S T Y M A I
Gyventi ir rašyti. 2006-ųjų knygos. Jūratė SPRINDYTĖ, Marijus ŠIDLAUSKAS, Virginijus GASILIŪNAS, Loreta JAKONYTĖ, Kęstutis NAVAKAS, Audinga PELURITYTĖ. Parengė M. Kvietkauskas

             „ M E T Ų “   A N K E T A
Požiūriai. Romualdas LANKAUSKAS, Sigitas PARULSKIS

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
ALBINAS BERNOTAS. Kad nebūčiau užartas

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
ROGER CAILLOIS. Sapnų apžavai ir problemos. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS. Kaskitės žemėn! (S. Gedos „Daugiau nevaidinsiu Sofoklio“)
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ. Paribių novelės (R. Šerelytės „Balzamuotojas“)
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Romano nemalonėje (J. Sasnausko „Malonės akrobatika: iš gatvių ir skverelių teologijos“)
EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ. Prakalbinta Klio (R. Marčėno „Karūnos spindesio apakinti“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Lėtas pasivaikščiojimas nenumintais takais

RAMŪNAS KASPARAVIČIUS. „Skaitausi“ skaitytoju
JONAS LINKEVIČIUS. Vlado Dautarto aštuoniasdešimtmetis
LORETA JAKONYTĖ. Jubiliejinė Bernardo Brazdžionio kūrybos refleksija
DŽIULJETA MASKULIŪNIENĖ. In memoriam. „Liekanti su mumis“ (Valerija Ramonaitė)
ZITA MAŽEIKAITĖ. Švedai apie Henriką Ibseną ir Augustą Strindbergą
Atodangos: Nuo G. G. Marquezo jubiliejaus iki neskaitomiausių knygų. Parengė ARVYDAS VALIONIS

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt