TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 4. (balandis)

TURINYS

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Apie namus ir kovą dėl prasmės
KĘSTUTIS NAVAKAS. Iš nežinomo poeto dienoraščio. Eilėraščiai
RIMANTAS ČERNIAUSKAS. Diogeno suoliukas. Ragai. Koridorių vilkas. Genijaus niekas nebijo. Novelės
KAZYS SAJA. Meškos liga. Dviejų dalių drama su epilogu
GYTIS NORVILAS. Eilėraščiai
WOODY ALLEN. Grafas Drakula. Šefas. Chasidų sakmės. Šmido memuarai. Kadišo nevertas Vainšteinas. Novelės. Vertė M. Burokas
PABLO NERUDA. Dvidešimt meilės eilėraščių ir viena nevilties daina. Vertė S. Geda

             S V A R S T Y M A I
Reti tinklai netinka. 2005-ųjų knygos. Renata ŠERELYTĖ, Viktorija DAUJOTYTĖ, Elena BUKELIENĖ, Jūratė SPRINDYTĖ, Laimantas JONUŠYS, Solveiga DAUGIRDAITĖ. Parengė M. Kvietkauskas

             M A R C E L I J U I  M A R T I N A I Č I U I   –  7 0
DONATAS SAUKA. Taurus poezijos neturtas kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Vis dar ieškau savęs. Poetė Liūnė SUTEMA atsako į Birutės JONUŠKAITĖS klausimus

             K Ū R Y B O S  P A R A Š T Ė S E
ROMAS SADAUSKAS. Kelionė su ministru

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
STEFAN ZWEIG. Casanova. Homo eroticus. Vertė A. Merkevičiūtė

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
ALBINAS BERNOTAS. Pro žiūronėlį aprasojusiais stiklais

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Tamsiojo gyvenimo kronikos (Z. Čepaitės „Neapšviestas kelio ruožas“)
SIMONA KALCAITĖ. Poezija, liudijanti sapnus (J. Kalinausko „Sapnų liudininkas“)
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS. Bevardės deivės istorija (L. S. Černiauskaitės „Kvėpavimas į marmurą“)
LAIMANTAS JONUŠYS. Kultūra nelaisvėje (L. Šepečio „Neprarastoji karta. Siluetai ir spalvos“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
PETRAS DIRGĖLA. Pilis yra nepasiekiama, kelias į pilį yra apgaulė

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS. In memoriam. „Dviejų tėvynių nebūna“. Kazimieras Barėnas
JŪRATĖ SPRINDYTĖ. In memoriam. Menestrelio kapas Ispanijoje. Vygantas Šiukščius
G. ADOMAITYTĖ. Malūnėlis ir malūnas. Vilniaus knygų mugėje pasidairius
N. BRAZAUSKAS. Žvilgsnis į 2005 m. literatūrą
L. JAKONYTĖ. Atrastas knygos pasaulis
Atodangos: faktai ir skaičiai. Parengė A.VALIONIS
Z. MAŽEIKAITĖ. Naujienos iš Švedijos

             GAUTA PAMINĖTI

M i e l i  s k a i t y t o j a i ,
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalą „Metai“ galima
užsisakyti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt