TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 5. (gegužė)

TURINYS

SIGITAS PARULSKIS. Loterija, kurioje visi laimi
HENRIKAS ALGIS ČIGRIEJUS. Eilėraščiai
JAROSLAVAS MELNIKAS. Tai kalbu aš. Apysaka
ROMAS DAUGIRDAS. Eilėraščiai
RIMANTĖ AMBRAZEVIČIŪTĖ. Ilgas pasakas mažiemus. Novelė
VYTAUTAS VILIMAS SKRIPKA. Eilėraščiai
TANKRED DORST. Aš, Fojerbachas. Pjesė, parašyta su U. Ehler. Vertė A. A. Jonynas

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
SIMONA TALUTYTĖ. Konkrečioji poezija Lietuvoje

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Gyvenimas ir kaukės. Dramaturgą Kostą OSTRAUSKĄ kalbina literatūrologės Elena BUKELIENĖ ir Loreta MAČIANSKAITĖ

             E S Ė
ALIS BALBIERIUS. Indas. Demonai niekad nesnaudžia. Alchemija

             T A U T O S A K A .  M I T O L O G I J A
RITA REPŠIENĖ. Sapno metafizika

             A K I R A T I S
Literatūrėlė. Lenkija be rašytojų. Anna NASIŁOWSKA, Stanisław LEM, Marta WYKA, Radosław WIŚNIEWSKI. Vertė B. Speičytė

             I Š   P R A E I T I E S
VYTAUTAS ALMANIS. Slaptais Altajaus takais

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
LEV GUMILIOV. Pasionarumas etnogenezėje. Vertė L. V. Medelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RENATA ŠERELYTĖ. Tėvynę mylėti labiau negu moterį (J. Mikelinsko „Čia ir dabar“)
DOVILĖ ŠVILPIENĖ. Dėl ko mušasi širdys? (G. Patacko „Didysis širdžių mūšis“)
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS. Poeto enciklopedija (T. Venclovos „Vilniaus vardai“)
VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Rašytojo galios ir negalios Atgimimo žaizdre (L. Jakonytės „Rašytojo socialumas“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
TOMAS REKYS. Gyvatvorė, arba Apmąstymai prie atviro lango

D. MITAITĖ. Mokslinė konferencija „Antanui Venclovai – 100“
V. MOTIEJŪNAS. Rašė girdėdama muziką
Atodangos: faktai ir skaičiai. Parengė A.VALIONIS
Z. MAŽEIKAITĖ. Heinricho Heine's jubiliejui

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt