TEKSTAI.LT
tekstai
versti tekstai
fototekstai
tekstai apie tekstus
tekstų nuorodos
tekstų naujienos
Į titulinį puslapį
Autoriai -> ŽEMININKAI
 
Apie žemininkų kūrybą ir jų knygas

Tomas Venclova. Akmens kalba. Apie Alfonso Nykos-Niliūno Žiemos teologiją
Alfonas Nyka-Niliūnas. Henrikas Nagys, arba „Saulės laikrodžiai“
Alfonas Nyka-Niliūnas. Žemės užtekėjimo poetas
Alfonas Nyka-Niliūnas. Vytautas Mačernis
Antanas Škėma. Sniego balandžiai (H.Nagys)
Henrikas Nagys. Juozo Kėkšto poezija
Viktorija Skrupskelytė. Dviejų polių trauka. Alfonso Nykos-Niliūno poeziją perskaičius
Viktorija Skrupskelytė. Kazys Bradūnas
Viktorija Skrupskelytė. Alfonsas Nyka-Niliūnas
Živilė Bilaišytė. Henrikas Nagys
Vytautas Kubilius. Vytauto Mačernio kelias
Vytautas Kubilius. Tragiško nerimo lyrika
Dalia Satkauskytė. Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys
Henrikas Radauskas. Henriko Nagio Saulės laikrodžiai
Henrikas Radauskas. Alfonso Nykos-Niliūno poezija. Jo Orfėjaus medžio pasirodymo proga
Rimvydas Šilbajoris. Kazio Bradūno poezija: gyvenimo aukos atnašavimas
Rimvydas Šilbajoris. Kelionė į Eldoradą
Rimvydas Šilbajoris. Šviesos versmių beieškant: Henriko Nagio poezija
Rimvydas Šilbajoris. Žemininkų–lankininkų karta. Bendroji situacija
Algirdas Julius Greimas. Juozo Kėkšto metamorfozės
Eugenijus Matuzevičius. Po Žemaitijos ir būties dangumi
Małgorzata Kasner. Juozas Kėkštas – paribio poetas. Pabaigos žodis
Virginija Paplauskienė. Sakalo brolio neišdaviau
Julius Kaupas. Ilgesio ir vaikystės motyvai Henriko Nagio poezijoj
Julius Kaupas. Orfėjaus medis filosofinės lietuvių poezijos peizaže
Julius Kaupas. Bradūno Devynios baladės
Valdas Kukulas. Per visą pasaulį – į Vilnių
Jeronimas Žemkalnis. Tragiškojo sugrįžimo poezija
Kęstutis Keblys. Nepoetas Bradūnas

 Į viršų

 

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt